Nadruk

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:


SAVONT GmbH
reprezentowana przez prezesa Kim-Kieu Tran
Jakob-Oswald Str. 26
92289 Ursensollen
Niemcy
Telefon: +4996289235733
E-Mail: info@savont.de
WhatsApp
VAT UE.: DE330939887
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Amberg
Numer w rejestrze handlowym HRB 6736
 


Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV:
Herr Phuc-An Tran
Jakob-Oswald Str. 26
92289 Ursensollen
Deutschland


Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe
Mannheimer Versicherung AG
Augustaanlage 66
68165
Mannheim
terytorialny zakres obowiązywania ubezpieczenia zawodowego: EU


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.